ประกาศ ข่าวสารนักศึกษา

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับรายวิชาโครงการ ปวช 3 และ ปวส 2 ได้จากเว็บนี้

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

รายชื่อโครงการนักศึกษา ปวส 2

กลุ่มละ 4 คน
ประกาศให้นักศึกษา โพสรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม และ ชื่อโครงการที่ต้องการนำเสนอ
หมายเหตุ : สิ้นสุดการโพสวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2552 ก่อนเวลา 12.00 น.